نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو

خادم مسجد سیستانی‌ها بود

«شهید ناصر خواجه»، از شهدای اوایل انقلاب و خادم و نگهبان مسجد سیستانی‌ها بود که در اثر درگیری بین شیعه...