نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
جبهه دانشگاه است

جبهه دانشگاه است

در زندگی‌نامه شهید «محمد گلی» نوشته شده است شهید در آخرین نامه‌ی خود می‌نویسد؛ جبهه دانشگاه است، دانشگاهی...
تازه متولد شدم

تازه متولد شدم

زندگی‌نامه شهید«محمد مختاری» در سال‌روز شهادتش منتشر شد، شهید در آخرین دیدار خود این‌گونه بیان می‌کند:احساس...