نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«بازی جدید» منتشر شد

«بازی جدید» منتشر شد

کتاب «بازی جدید» که به قلم زهرا خسروی نوشته شده است بخشی از زندگی شهید «محسن دین‌شعاری» را برای کودکان روایت می‌کند.