نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

یافته های آسیب شناسی در مجروحین و شهدای بمباران های شیمیایی»

یافته های آسیب شناسی در مجروحین و شهدای بمباران های شیمیایی»

«یافته های آسیب شناسی در مجروحین و شهدای بمباران های شیمیایی» عنوان پایان نامه است که توسط «زهرا صدیقی گیلانی» نوشته شده است.
اثرات اقتصادی جنگ بر روی خانواده های جنگ زده ساختمان هجرت

اثرات اقتصادی جنگ بر روی خانواده های جنگ زده ساختمان هجرت

اثرات اقتصادی جنگ بر روی خانواده های جنگ زده ساختمان هجرت عنوان پایان نامه ای است که به مشکلات اقتصادی خانواده های جنگ زده ساختمان هجرت پرداخته است.
«بررسی میزان اهمیت نسبی معیارهای سنجش و گزینش طرح های توسعه بنیاد جانبازان»

«بررسی میزان اهمیت نسبی معیارهای سنجش و گزینش طرح های توسعه بنیاد جانبازان»

«بررسی میزان اهمیت نسبی معیارهای سنجش و گزینش طرح های توسعه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی» عنوان پایان نامه است که توسط «نعمت الله ادریسی» نوشته شده است.
طبقه بندی شرح احادیث مربوط به شهادت

طبقه بندی شرح احادیث مربوط به شهادت

«طبقه بندی شرح احادیث مربوط به شهادت» عنوان پایان نامه «فاطمه رحیمی میمند» که احادیث مربوط به شهادت را در 14 بخش طبقه بندی کرده است.
بررسی عوامل مؤثر برپرخاشگری دانش آموزان شاهد و غیرشاهد راهنمایی دخترانه ناحیه 2 تهران از دیدگاه معلمین

بررسی عوامل مؤثر برپرخاشگری دانش آموزان شاهد و غیرشاهد راهنمایی دخترانه ناحیه 2 تهران از دیدگاه معلمین

بررسی عوامل مؤثر برپرخاشگری دانش آموزان شاهد و غیرشاهد راهنمایی دخترانه ناحیه 2 تهران از دیدگاه معلمین عنوان پایان نامه‌ای است که به مشکلات فرزندان شاهد پرداخته است.
عکاسان ایرانی و جنگ تحمیلی

عکاسان ایرانی و جنگ تحمیلی

«عکاسان ایرانی و جنگ تحمیلی» عنوان پایان نامه ای است که شهید«سعید جان بزرگی» آن را تهیه و تنظیم کرده است.