نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زندگی نامه شهيد ابوالقاسم بوريايي

زندگی نامه شهيد ابوالقاسم بوريايي

شهيد ابوالقاسم بوريايي در روز10آبان ماه سال 1350در شهر«تهران» ديده به جهان گشود. پدر اين شهيد «حسين» و مادرش «نرگس طفله» نام داشتند.
حاج داوود كريمي که بود؟

حاج داوود كريمي که بود؟

فرمانده شهيد «حاج داوود كريمى»، در روز بيست و هفتم بهمن ماه سال 1326 در تهران ديده به جهان گشود.