نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«کلید قفل های بسته»؛ روایتی متفاوت از زندگی سردار شهید «محمد قورچانی»

«کلید قفل های بسته»؛ روایتی متفاوت از زندگی سردار شهید «محمد قورچانی»

کتاب «کلید قفل های بسته» نوشته «مصطفی خرامان» توسط نشر «فاتحان» به چاپ رسیده و زندگی شهید ورزشکار «محمد قورچانی» را روایت می کند.
شَمیم شهادت قهرمان وزنه برداری در کتاب «بادهای موافق از سرزمین آشنا می وزد»

شَمیم شهادت قهرمان وزنه برداری در کتاب «بادهای موافق از سرزمین آشنا می وزد»

«بادهای موافق از سرزمین آشنا می وزد» عنوان کتابی است که توسط «جواد افهمی» نوشته شده و زندگی شهید ورزشکار «اسماعیل اعلمی» از قهرمانان وزنه برداری جهان را روایت می کند.
همسفر با شهید مهاجر افغانستانی در کتاب «مهاجر»

همسفر با شهید مهاجر افغانستانی در کتاب «مهاجر»

«مهاجر» عنوان کتابی است که در قالب خاطره به زندگی شهید مدافع حرم فاطمیون «دادمحمد رحیمی» می پردازد.
شهید «صمد اقدمی» را با «مهمان باد و باران» بشناسیم

شهید «صمد اقدمی» را با «مهمان باد و باران» بشناسیم

«مهمان باد و باران» نوشته «عبدالمجید نجفی» عنوان کتابی است که به شهید ورزشکار «صمد اقدمی» می پردازد.
«هفت روز دیگر» با شهید «محمدتقی سالخورده»

«هفت روز دیگر» با شهید «محمدتقی سالخورده»

«هفت روز دیگر» عنوان کتابی است مجموعه خاطرات شهید مدافع حرم «محمدتقی سالخورده» را روایت می کند.
روایتی از زندگی شهید نوجوان فاطمیون در کتاب «وقف مادر»

روایتی از زندگی شهید نوجوان فاطمیون در کتاب «وقف مادر»

کتاب «وقف مادر» نوشته «معصومه حلیمی» در قالب خاطراتی کوتاه به زندگی شهید «سید احمد ترابی»، شهید 17 ساله فاطمیون، می پردازد.