شهید غلامحسن اربابی رشید در سال 1341 در شهرستان زابل دیده به جهان گشود. پدرش عیسی نام داشت و نام مادرش کبری بود. وی تحصیلاتش را تا مقطع دیپلم ادامه داد و سپس به عضویت سپاه در آمد. شهید غلامحسن اربابی رشید در چهارم فروردین ماه 1341 در دشت عباس و بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
به گزارش نوید شاهد سیستان و بلوچستان، شهید غلامحسن اربابی رشید در سال 1341 در شهرستان زابل دیده به جهان گشود.
پدرش عیسی نام داشت و نام مادرش کبری بود. وی تحصیلاتش را تا مقطع دیپلم ادامه داد و سپس به عضویت سپاه در آمد.
شهید غلامحسن اربابی رشید در چهارم فروردین ماه 1341 در دشت عباس و بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.


در وصیت نامه این شهید والامقام آمده است:بسم االله الرحمن الرحیم «إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ

«ما از خداییم و بازگشت ما به سوي اوست».

پدر مهربانم و مادر عزیزم،

پس خدا که می گوید بازگشت شما همـه پـس از ایـن چنـد روز آزمایش به سوي من هست، پس چرا از مرگ بترسیم. پس زمانی کـه بنـا شـد از مـرگ نترسیم پس چرا مرگی را انتخاب نکنیم که با افتخار باشد. پس مرگ بـا عـزت بهتـر اسـت زندگی با خفت .

آیا در دنیا بهتر از اسلام عزیز مکتبی وجود دارد. خیر، خیر از اسـلام کـه یاور مستضعفین هست و دشمن مستکبرین بهتر مکتبی نیست.

پس ما بایـد همـه، مـا همـه مستضعفین باید بر ضد مستکبرین و بر ضد جهانخـواران و بـشوریم و قیـام کنـیم.

اسـلام عزیز را که عوضی به مردم دنیا معرفی شده، باید معرفی کنیم و زمانی که مـردم ایـن چنـین خدایی و اسلامی (اسلام حقیقی) را شناختند و ما خودمان را از وابستگی شـرق و غـرب رها کردیم.

همۀ مردم مستضعف بر ضد [ستم]گران قیام خواهند کرد و من هدفم پیـشرفت اسلام و شکست صدام [است] آن که با نابودي آن، اسلام در عراق و تمام دنیا ترقی خواهد کرد و آمریکا شکست خورده می باشد.

پدر مهربانم و مادر گرامی ام؛

اگر شهید شدم ناراحت نباشید. برایم [گریه نکنید] زیرا اگر گریه کنید دشمن شاد می شـود. زمـانی کـه در راه خـدا شهید شدم، شما هم اجر [دارید] زیرا شما سال برایم زحمت کشیده بودیـد و شـما ایـن چنین من را تربیت [کردید].

پدرم و مادر مهربانم؛ در زندگی خونسردي خودتـان را حفـظ کنید. در زندگی با خودتان برخورد اسلامی داشته باشید. به برادران و [به] خواهرم بگوییـد [به خاطر] خدا در راه قرآن قدم بردارند. و به آنها نصیحت کنید که فریب دنیا را نخورنـد و فقط در راه دنیا قدم برندارند.

مواظب باشید که شیطان باعث دوري شما از خدا نشود. پدر عزیزم، خـواهش مـی کـنم کـه مـن را ببخشید، زیرا اگر شما ببخشید خدا هم توبه هایی که بکنم شاید ببخشد.

پدر مهربانم و مادر گرامی ام کسی که در راه خدا کشته شود نباید بـرایش گریـه کـرد و گریه کردن براي کسی که خودش دنبال مرگ رود مفهومی نـدارد.

پـس پـدر جـان و مـادر جان اگر کشته شدم به جاي گریه به مردم شیرینی بدهید و شادي کنید و خیلـی خوشـحال باشید.

چند روزي [را] که خدا براي آزمایش آفریده است از روي شـما هـم مـی گـذرد. خـدا گناهان همۀ مسلمین را بیامرزد و به همه آگاهی دهد که اسلام واقعی را درك کنند.

و خـدا هر چه زودتر فرج حضرت مهدي(عج) را برساند. خواهش می کنم پـدر جـان، مـادر جـان برادران و خواهرم اگر کشته شدم برایم گریه نکنید. دیگـر عرضـی نیـست جـز سـلامتی و آگاهی بیشتر شما به اسلام عزیز.

ارادتمند شما فرزندتان غلامحسن اربابی رشید ده ارباب

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده