وصیت نامه شهید غلامعلی کیخا
شهید غلامعلی کیخا در هشتم مرداد 1346 در شهرستان زابل دیده به جهان گشود پدرش اصغر نام داشت و مادرش فاطمه بود. وی تحصیلاتش را تا سوم راهنمایی ادامه داد. وی به عضویت بسیج درآمد و سرانجام در هشتم مرداد 1362 در منطقه عملیاتی مهران به فیض شهادت نائل آمد.به گزارش نوید شاهد سیستان و بلوچستان شهید غلامعلی کیخا در هشتم مرداد 1346 در شهرستان زابل دیده به جهان گشود پدرش اصغر نام داشت و مادرش فاطمه بود. وی تحصیلاتش را تا سوم راهنمایی ادامه داد. وی به عضویت بسیج درآمد و سرانجام در هشتم مرداد 1362 در منطقه عملیاتی مهران به فیض شهادت نائل آمد.

در وصیت نامه این شهید والامقام می خوانیم:


     بسم االله الرحمن الرحیم

والَّذینَ آمنُوا منْ بعد وهاجرُوا وجاهدوا معکُم فَأُولَئک منْکُم وأُولُو الْأَرحامِ بعـضُهم أَولَـى بِبعضٍ فی کتَابِ اللَّه إِنَّ اللَّه بِکُلِّ شَیء علیم«

و آنانکـه ایمـان آورنـد از ایـن پـس و هجـرت نمودنـد و جهـاد کردنـد همـراه شـما و خویشاوندان بعضی از ایشانند سزاوارتر به بعضی در کتاب خدا همانـا خـدا بـه همـه چیـز داناست»

با سلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و با سلام به روان پاك شهیدان وصیتنامـه خـود را به ملت عزیز ایران تقدیم مینمایم:

ما در این جنگ پیـروزیم چـون خـدا بـا ماسـت. مـا پیروزیم چون ایمان داریم و ما پیروزیم چون با توکل بر خدا می جنگیم.

ما پیـروزیم چـون امام زمان(عجل االله تعالی فرجه الشریف) بـا ماسـت. مـا پیـروزیم چـون اتحـاد داریـم و مـا پیروزیم چون برحق هستیم و ما که در این جا داریـم مـی جنگـیم بـراي خـدا و بـه نـداي حسین(ع) جواب می دهیم «و اگر در عاشورا نبودیم که آن حضرت را یاري کنیم» ولـی در ایران با صدام  و صدامیان در جنگ هستیم و کشته  می شویم تا درخـت اسـلام را بهتـر آبیاري کنیم. چون اسلام در هر زمان احتیاج به خون دارد و از بین نمـی رود .در یـک زمـان مثل آهن می ماند که روي را گرد و خاکی گرفته باشد، ولی هرگز نابود نمی شود.

و اي مردم پیام شهیدان این است  که امام را تنها نگذاریـد. اسـلام را یـاري کنیـد. مـسجدها را خـالی نگذارید پشتیبان ولایت فقیه باشید، پشتیبان روحانیت مبارز باشید. در پایگاههـاي مقاومـت بسیج شرکت و فعالت کنیـد، بـر نبردتـان بـر علیـه گروهـکهـاي ضـد انقـلاب و [...]و فئودالها همانطور که ادامه داده اید، ادامه دهید و هرگز نماز و دعا را ترك نکنید.

خـصوصاً  دعاي کمیل دعاي توسل نماز جماعت [را] که کمر دشمنان اسلام را می شکند ترك نکنیـد و دعا براي رهبر و فرج امام زمان حضرت حجت[...](عجل االله تعالی فرجه الـشریف) را از خدا بخواهید.

به امید پیروزي حق و پیوستن انقلاب ما به قیام حضرت حجت. «من االله التوفیق


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده