وصیت نامه
شهید نظام حسین بر در نهم تیرماه 1316 در بخش گشت از توابع شهرستان سراوان دیده به جهان گشود. پدرش غلام شاه نام داشت و مادرش مدینه بود. وی به ژاندارمری رفت و نهایت در بیست و هفتم اردیبهشت سال 60 در منطقه کوه سفید سراوان در درگیری با اشرار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش نوید شاهد سیستان و بلوچستان، شهید نظام حسین بر در نهم تیرماه 1316 در بخش گشت از توابع شهرستان سراوان دیده به جهان گشود. پدرش غلام شاه نام داشت و مادرش مدینه بود. وی به ژاندارمری رفت و نهایت در بیست و هفتم اردیبهشت سال 60 در منطقه کوه سفید سراوان در درگیری با اشرار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.


در وصیت نامه این شهید والامقام می خوانیم:


   بسم االله الرحمن الرحیم

إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ  من به عنوان یک مسلمان و سرباز اسلام خدمت به نظـام مقـدس جمهـوري اسـلامی را براي خود وظیفه دانستم و اگر سعادت مرا یاري کرد [و] در راه حـق شـهید شـدم بعـد از شهادتم به فرزندانم بگویید در سوگم نالان نباشند. که آنان بی یاور نخواهنـد بـود (خداونـد نگهدارشان است) و به آنان بگویید گمان نکنند به اجبار پا به میدان جهاد نهادم و ناخواسـته شهید شدم.

من مانند تشنه اي که به ناگاه پس از جستجوي بسیار بـه آب مـی رسـد و چـون مجنونی که پس از سالها فراق لیلی را می یابد، مرگ سـرخ را در آغـوش کـشیدم. از شـما می خواهم در تربیت صحیح فرزندانم کوشا باشید و بـه آنـان ایثـار فـداکاري و صـداقت را بیاموزید و به آنان بگویید در زندگی هیچگاه خدا را از یاد نبرند و در برابر مشکلات صـبور و بردبار باشند و هرگز در مقابل ظالمان و دشمنان اسلام سر تسلیم فرود نیاورنـد.

قـرآن را بیاموزند و نماز را به وقت به جا آورند و از همه مهمتر درسهاي خود را به خوبی بخوانند تا فردي مفید براي جامعه و کشورشان (جمهوري اسلامی ایران) باشند.

از جوانان عزیز بـه ویژه فرزندانم می خواهم که در مقابـل تهـاجم فرهنگـی ابرقـدرتهـاي شـرقی  و غربـی  هوشیار باشند که طعمه هاي اصلی آنان جوانان هستند. اما نمی دانند که جوانان ایران اسلامی ما روز به روز بیدارتر و هوشیارتر می شوند و فرمایشات رهبر عزیز خویش را با جان و دل می پذیرند

. اعتیاد نیز یکی از راههاي فاسد کردن جوانان میباشد که باید براي خشکاندن ریشه هـاي این دیو تباهی بکوشیم تا که کشوري عاري از اعتیاد داشته باشیم.

 


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده