وصیت نامه
نصیر مرعشی در نهم مهر 1339 در شهر کلاله از توابع شهرستان مینودشت دیده به جهان گشود. پدرش جمعه و مادرش دربی بی نام داشت.

به گزارش نوید شاهد سیستان و بلوچستان، نصیر مرعشی در نهم مهر 1339 در شهر کلاله از توابع شهرستان مینودشت دیده به جهان گشود. پدرش جمعه و مادرش دربی بی نام داشت. کارمند بانک بود در سال 1363 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. وی در هفتم خرداد ماه 1388 در حادثه تروریستی مسجد امام علی(علیه السلام) زاهدان توسط عوامل جندالشیطان بر اثر انفجار بمب و اصابت ترکش به شهادت رسید.

در فرازی از وصیت نامه شهید می خوانیم:بسم االله الرحمن الرحیم

وصیتی به پسرم جواد مرعشی با یاد خداي بزرگ و متعال حال که در این دست نوشته را مینویسم قلبم آکنده از انـدوه و غم گرفتاري زمنه است جواد آقا چند کلام و گپی برایتان دارم، شاید روزي که ایـن نوشـته را میخوانی پدرت در کنارت نباشد. بنده گناهکارم خودم میدانم و خداي خـودم

. پدر جان درستکار باش، راستگو باش، حرف خـودت همیـشه جلـوي افـراد بگـو. از غیبت و تهمت و سرزنش دیگران بپرهیز. از خصلتهاي رذیله به دور باش. در این زمانه دوست خوب کم پیدا میشود. سعی کن که کمتر دوست داشـته باشـی. از رفیق بازي بپرهیز. به خودت و آینده ات فکر کن. به مادرت و خواهرانت فکر کن. زیرا آنها بهترین دوستانت هستند. به مادرت احترام بگذاریـد و او را خـدمت کـن. چـون بـراي تـو زحمات زیاد کشیده است. درس خواندن و کسب علم و معرفـت موجـب شـکوفایی دل و روح و روان می شود.

از حرفهاي بیهوده بپرهیز. از چشم و همچشمی دوري نمایید. احترام به بزرگان همیشه در ذهنتان تجلی نماید. نماز اول وقت یادت نرود. همیشه و همه جا از خداوند بزرگ کمـک بگیـر. توسـل بـه ائمه اطهار یادت نرود. کمک به مستمندان را سرلوحه زندگی خودت قرار بده در انتخاب زندگی همیشه با مشورت افـراد صـالح و دلسـوز همگـام بـاش. از فکـر و هوش و حواس خودت هم استفاده کن. همیشه در حرفهایـت سـعی نمـا و بهتـرین را از زبانت بیرون بیاوري

. پیامی و وداعی به عزیزان دخترم نجمه، نرگس و راضیه:

با تأییدات خداوند بزرگ براي شما آرزوي سربلندي و شادمانی را در پناه خداوند منـان دارم. به دخترهاي خوب و گل خودم وصیت می کنم از نعمتهاي خوبی که خداوند به شما داده در جهت درست و صحیح استفاده نمایید. خداوند عقل سالم و سلیمی به شما عنایت فرمـوده، تـا بتوانیـد راه درسـت را انتخـاب نمایید. درست فکر کنید. همیشه خوبیها و زشتیها را براي خداوند بخواهید. همیشه صبور باشید با قناعت زندگی کنید. از لوازم زندگی که در اختیار دارید بـه نحـو احسن استفاده نمایید. از اسراف و بریز و به پاشها دوري کنیـد.  

همیـشه پایتـان را انـدازه گلیم خانه ات دراز کنید. در انتخاب زندگی روزمره با فکر و اندیشه و مشورت پیش بروید. دوستان لایق و شایسته که الگوي پیشرفت هستند، انتخاب کنید. از چشم و همچشمی بپرهیزید. الگو و سرمشق زندگی شما حضرت فاطمه الزهرا(س ( و ائمه اطهار باشند. از یاد خدا غافل نشوید. حجابتان را براي خدا حفظ کنید. نماز اول وقت را فراموش نکنید. احترام به مادر یادتان نرود. چون زحمات بی شائبه اي را بـراي شـما صـرف نمـوده. بـه بزرگان احترام بگذارید. از غیبت و خصلت هاي رذیله کـه انـسان را نـابود مـیکنـد، دوري کنید. سعی و تلاش و امید به زندگی و آخرت را از دست ندهید. در انتخاب زندگی همیشه سعی به انتخاب اصلح را در نظر داشته باشید. اگر روزي رسید که بنده در بین شما نباشم و تقدیر الهی ما را بـه وادي آخـرت مـسافر نمود، باز هم توصیه به صبر و بردباري را پیشه کنید. چون خداوند صابران را دوسـت دارد و اگر پدر خوبی براي شما نبودم، به بزرگواري خودتان مرا عفو نمایید. دعا کنیـد خداونـد مرا ببخشد  پدرتان نصیر مرعشی 83/7/20

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده