آلبوم تصاویر
26 بلوچ و سیستانی در عملیات الی بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد به شهادت رسیدند. این نیروها غالبا در یگان 41 ثارالله به فرماندهی قاسم سلیمانی حضور داشتند

به گزارش نوید شاهد سیستان و بلوچستان،  26 بلوچ و سیستانی در عملیات الی بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد به شهادت رسیدند. این نیروها غالبا در یگان 41 ثارالله به فرماندهی قاسم سلیمانی حضور داشتند.
بسیاری از رزمندگان بلوچ و سیستانی در قالب یگان 41 ثارالله و سایر یگانها حضور داشتند که از این تعداد 26 نفر به شهادت رسیدند.

در ادامه به معرفی این 26 شهید سرافراز دوران دفاع مقدس میپردازیم که در راه آزادسازی خرمشهر به شهادت رسیدند.


۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید محمد کیخا جوان
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۲۷
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید محمود رضا شیخ ویسی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۹
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید ابراهیم سرگزی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۹
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید احمد خانه یار
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۰
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید احمد جعفری
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۲
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید برات کیخا
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۵
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید محمد نامور

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید محمود علی خانی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۵
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید ملک چاکری
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۶
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید قجر دولتی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۲۱
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید غلامعلی خراشادیزاده
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۱
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید غلام علی جمال زهی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۰
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید غلام رضا شیخی ستوده
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۶
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید عوض گرگ
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۳/۲۲
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید عباس ابراهیمی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۳/۰۷
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید حمید رضا مزارعی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۳
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید حسین شورودی هوشیار
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۶
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید علی رضا قانونی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۱۲/۰۲
محل شهادت خرمشهر

۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید برات نارویی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۲
محل شهادت خرمشهر
۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید علی بخش پرورش
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۰
محل شهادت خرمشهر

شهید حبیب الله حسن زهی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۸
محل شهادت خرمشهر
۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید رضا زرگران
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۰
محل شهادت خرمشهر
۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید سید محمد هاشمی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۰
محل شهادت خرمشهر
۲۶ شهید سیستان و بلوچستانی در عملیات الی بیت المقدس
شهید شریف سنچولی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۲۰
محل شهادت خرمشهر

شهید محمد حسن آهنگی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۳/۱۵
محل شهادت خرمشهر

شهید حسن طالبی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۲/۱۰
محل شهادت خرمشهر
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده