وصیت نامه
خدایا نمیدانم که چگونه تو را شکر کنم که بنده حقیر را اینگونه لیاقتی عنایـت کردي که بتوانم در صفوف رزمندگان قرار گیرم و خدایا تو شاهد هستی که بنده به جـز راه تو راهی دیگر نرفتم

محمود سرگزی در سال ۱۳۴۵ در یکی از روستا‌های زابل در خانواده‌ای متعصب و مذهبی دیده به جهان گشود وی از همان دوران کودکی فردی بسیار مؤدب و صبور و جدی بود.  پس از چندی با علاقه خاصی که به سپاه پاسداران داشت به عضویت این نهاد در آمد. سرانجام در عملیات «والفجر ده» در منطقه خرمال در بیست و ششم اسفندماه سال ۱۳۶۶در سن ۲۱سالگی به فیض شهادت نایل آمد.

 

 

بسم االله الرحمن الرحیم

بسم رب الشهدا و الصدیقین

به نام االله پاسدار حرمت خون شهیدان و با درود به رهبر کبیر انقلاب و با سـلام بـه تمـامی رزمندگان جبهه هاي اسلام که هر روز حماسه هاي درخشان می آفریننـد. سـپاس خداونـد را که پیامبران نجات بخش را فرستاد که همگی ما را از ظلمت ها و تـاریکی هـا بـه سـوي نـور الهی راهنمایی کنند. سلام بر مولاي متقیان اولین امام مظلوم شیعه که به همگـی راه و رسـم جهاد کردن و بندگی کردن در راه خـداي بـزرگ را آموخـت. سـلام بـه ائمـه و سـلام بـر مهدي(عجل االله تعالی فرجه الشریف) منجی عالم بشریت و نایـب بـرحقش کـه بـا رهبـري پیامبرگونه اش به ما و مملکت اسلامی حیاتی دیگر آموخت ما همگی مرده بـودیم او بـا دم الهی خویش ما را زنده کرد. خداوند شاهد باش که مـا شـهادت را مـی پـذیریم تـا قـرآن و مکتب اسلام حفظ شود و قوانین آن عملی گردد. امروز لبیک به نـداي امـام امـت خمینـی بت شکن لبیـک بـه پیـامبر اسـت. لبیـک بـه مهـدي صـاحب الزمـان(عجـل االله تعـالی  فرجه الشریف) است. خوشا به حال کسانی کـه ایـن نـدا را بـشنوند و گـوي سـبقت را از  یکدیگر بربایند و حال که «هر نفسی طبق وعده قرآن مجید مزه مـرگ را خواهـد چـشید» . پس اي خداي مهربان من تو را سپاس میگویم که مـرگم را شـهادت در راه خـودت قـرار دادي. بار خدایا نمیدانم که چگونه تو را شکر کنم که بنده حقیر را اینگونه لیاقتی عنایـت کردي که بتوانم در صفوف رزمندگان قرار گیرم و خدایا تو شاهد هستی که بنده به جـز راه تو راهی دیگر نرفتم و خدایا از آن زمانی کـه ایـن راه را انتخـاب کـردم، یـک زلزلـه اي در وجودم ایجاد شد که یک لحظه نتوانستم طاقت بیاورم و در خود احساس کردم اسلام عزیز احتیاج به ما دارد. هرچه که ما نمیتوانیم خدمتی براي اسلام انجام دهـیم ولـی یـک جـزء کمی هم که شده خود را در اختیار اسلام قرار میدهیم باشد که خداوند متعال از مـا قبـول بفرماید و اي مردم مـا اگـر کـه مـسأله مـرگ برایمـان روشـن شـود، دیگـر از هـیچ چیـز نمی هراسیم و ما اگر که یک لحظه فکر کنیم دیگر در خانه نمی نشینیم. براي همـین اسـت که ما نمیتوانیم حرکت کنیم و ما چه هستیم که بگوییم جان خود را در راه اسلام فدا کنیم، این جان ظاهري ما چه ارزشی دارد اگر فکر کنیم که روز اول چه بوده ایـم آن وقـت اسـت که انسان متزلزل خواهد شد و راه چگونه رفتن را می آموزد. و اي مردم و اي امـت غیـور و ایثارگر و شهادت طلب شما را سفارش میکـنم بـه تقـواي الهـی، البتـه بنـده حقیـر خـود کوچکتر از آنم که بخواهم جملاتی را براي شما بنویسم اما به عنـوان یـادآوري باشـد کـه خداوند متعال تمامی بندگان خاص خود را به راه راست هدایت کرده و مـا را نیـز بـا آنهـا محشور سازد و اي مردم بدانید که زندگی دنیا فانی است. بالاخره روزي همگی ما از ایـن دنیا خواهیم رفت. پس چه خوب است که با توشه هاي نیک به دیدار حـق بـرویم «همگـی عالم را محضر خدا بدانید» و متوجه باشید که خداوند همگی اعمال ما را نظـاره مـیکنـد. امام امت را دعا کرده و تنها نگذارید براي فرج امام عصر و پیروزي رزمنـدگان اسـلام دعـا کنید «والسلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته» محمود سرگزي 66/10/22

بهتر ز رضاي حق در ایـن عـالم چیـست

پــاداش دهنـد اي بــه جــز داور کیـست

یــادي ز حــسین و روز عاشــورا کـــن

فرزنـد تــو بهتـر ز علـی اکبـر نیـست

 


منبع: فرهنگ اعلام شهدای سیستان و بلوچستان

وصیت نامه کامل شهدای استان سیستان و بلوچستان


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده