نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

روایت امضای سرخ از زبان فرزند شهید صالحی خوانساری+ تصاویر

روایت امضای سرخ از زبان فرزند شهید صالحی خوانساری+ تصاویر

فرزند شهید "سید مجتبی صالحی خوانساری" در موزه شهدا به بیان روایت امضای سرخ برای دانش آموزان مدرسه فضیلت پرداخت.