نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

وصیتنامه صوتی شهید محمد حسینی درسالروز ولادتش

وصیتنامه صوتی شهید محمد حسینی درسالروز ولادتش

سفارشی که به عنوان یک برادر کوچکتر از خواهران دارم حفظ حجاب است. که حضرت محمد (ص) می فرماید حجاب زن سنگری است برای او پس این سنگر را حفظ کنید تا خداوند از شما خشنود شود .