نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

وصیت نامه صوتی «شهید محمد محمدی»

وصیت نامه صوتی «شهید محمد محمدی»

حسین جان (ع) ! سالهای سال گریه کردم که چرا در زمان تو نبودم تا در رکابت بجنگم. اگر خون تو و یارانت بر زمین جاری نمیشد از اسلام خبری نبود، ما هم با خون خود اسلام را یاری می کنیم.
وصیتنامه صوتی شهید مجید بلوچی

وصیتنامه صوتی شهید مجید بلوچی

شهید مجيد بلوچي سال 1346 ، درشهرستان ورامين به دنيا آمدتا اول راهنما يي درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور يافت...
وصیت نامه صوتی شهید صدرالله تاجيك ميرزايي

وصیت نامه صوتی شهید صدرالله تاجيك ميرزايي

ای برادران سنگر مدرسه را خالی نکنید. سنگری را که شما درون آن هستید از سنگری که رزمندگان درآنند آسیب پذیرتر و حساس تر است چرا که اگرابرقدرتها بر مدرسه های ما تسلط پیدا کنند...
وصیتنامه صوتی شهید علی دامن کشان

وصیتنامه صوتی شهید علی دامن کشان

از کلیه همکاران و دوستان می خواهم که پیرو و پشتیبان ولایت فقیه باشند و گوش به فرامین امام عزیز خمینی کبیر دهند و تا آنجا که جان در بدن دارید از جمهوری اسلامی حمایت کنید و با نفاق و کفر و ظلم به شدت مبارزه کنید...
به برادرانم بگوئید مبادا تسلیم دشمنان دوست نما شوید که اینها از منافقین هم بدترند

به برادرانم بگوئید مبادا تسلیم دشمنان دوست نما شوید که اینها از منافقین هم بدترند

مادر جان اگر من شهید شدم برای من گریه و شیون مکن ، مادر جان برادرانم را طوری تربیت کن که هر آن آماده باشند جان خود را فدای اسلام کنند و ادامه دهنده راه شهدا باشندبه برادرانم بگوئید مبادا تسلیم دشمنان دوست نما شوید...
وصیت نامه صوتی شهید حجت الله خليلي  به منافقین /مگر امت بمیرد امام تنها بماند

وصیت نامه صوتی شهید حجت الله خليلي به منافقین /مگر امت بمیرد امام تنها بماند

برادرانم وقتی که من شهید شدم و خواستید مرا در تابوت بگذارید چشمانم را باز بگذارید تا دشمنان بدانند که این راه را کورکورانه انتخاب نکرده ام ،برادران و خواهران از خط امام دست برندارید که این خط اسلام است این خط قرآن است این خط خط امام زمان حضرت مهدی عج است ...