نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

چاپ کتاب پرمعنا وسراسر احساس زندگی شهدای دانش آموز

چاپ کتاب پرمعنا وسراسر احساس زندگی شهدای دانش آموز

تکریم وتعظیم شهیدان وزنده نگه داشتن یاد وخاطره ی آنان بر همه ما فریضه است که این امنیت وآرامش را مدیون رشادت ها ودلاورمردیهای شهدای عزیزمان هستیم.زیرا آنان با نثار خون خود درخت اسلام را آبیاری نمودند تا چراغ هدایت وسعادت را برای ما فروزان نگه دارند...