نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

پیکر مطهر جانباز علم خواه در منزل ابدی آرام گرفت

پیکر مطهر جانباز علم خواه در منزل ابدی آرام گرفت

صبح امروز با حضور مردم شهید پرور زاهدان پیکر مطهر جانباز 70% جنگ تحمیلی در گلزار شهدای این شهرستان آرام گرفت.
جاودانه ها | مصاحبه با پدر اولین شهید دفاع مقدس در سراوان

جاودانه ها | مصاحبه با پدر اولین شهید دفاع مقدس در سراوان

به مناسبت هفته دفاع مقدس برنامه رادیویی جاودانه به مصاحبه با پدر و برادر اولین شهید دفاع مقدس شهرستان سراوان اختصاص یافته است.
جاودانه ها

جاودانه ها

برنامه جاودانه های امروز به گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس اختصاص یافته است.
شنیدنی های فرزند شهید شهرکی مقدم در برنامه جاودانه ها

شنیدنی های فرزند شهید شهرکی مقدم در برنامه جاودانه ها

برنامه جاودانه ها این بار به مصاحبه با فرزند شهید معظم "رضا شهرکی مقدم" اختصاص یافته است.
حرف های شنیدنی پدر شهید

حرف های شنیدنی پدر شهید "مطهری نژاد" در برنامه جاودانه ها

برنامه جاودانه ها این بار به مصاحبه با رزمنده دفاع مقدس و پدر شهید "علی مطهری نژاد" اختصاص یافته است.
نا گفته های غربت از زبان جانباز جنگ

نا گفته های غربت از زبان جانباز جنگ "شریف صابری"

برنامه جاودانه ها این بار به مصاحبه با "شریف صابری" از رزمندگان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس پرداخته است.