کرامات شهدا - دو نیمۀ سیب

کرامات شهدا - دو نیمۀ سیب

نوید شاهد - خاطره ای از غلامرضا عارفیان در مورد شهیدی که چند لحظه قبل از شهادتش به بچه های گردان گفت نصف سیبی که در دستم هست الان می خورم و نصف دیگرش را چند لحظه دیگر در آن دنیا از دست یک حورالعین می گیرم و می خورم.
کرامات شهدا-  بی خود از خویش

کرامات شهدا- بی خود از خویش

نوید شاهد - خاطره ای از معصومه اسلامی خواه ( خواهر شهید) در مورد برادرش، شهیدی که در خواب مادرش می رود تا او را ببیند و با او صحبت کند. به صورتی که انگار در زمان حیات او را میبیند .
کرامات شهدا - نغمۀ کوثر

کرامات شهدا - نغمۀ کوثر

نوید شاهد - خاطره ای از مادر همسر شهید، در مورد شهید عبدالمهدی که فقط چند روز از شهادتش می گذشت ولی خودش قرآن می خواند و از صورتش نور می تابید و بوی عطری می داد.
کرامات شهدا - به احترام مادر

کرامات شهدا - به احترام مادر

نوید شاهد - خاطره ای از معصومه اسلامی خواه ( خواهر شهید) در مورد برادر شهیدش که در زمان دفن تا لحظه ای که قبر او را ببندند به احترام مادرش چشمانش را باز کرد و لبخندی زد.
خاطره خواهر شهید محمد حسین فهمیده از نحوه شهادت برادرش

خاطره خواهر شهید محمد حسین فهمیده از نحوه شهادت برادرش

نوید شاهد - خواهر شهید محمد حسین فهمیده مرضیه فهمیده هستم که شرح حال زندگی محمد حسین فهمیده را می نویسم اول که او می خواست به جنگ حق علیه باطل برود رفت اسم من و خواهر دیگرم را در مدرسه اسدآبادی نوشت و مادرم به او گفت حسین خودت مهم هستی برو اسمت را در مدرسه بنویس گفت من نمیروم چون امسال جنگ است.
کرامات شهدا -  آیت ادب

کرامات شهدا - آیت ادب

نوید شاهد - خاطره ای از سید باقر اسلامی خواه برادر شهید در مورد برادرش که گفته است در زمانی که در غسّالخانه به احترام مادرش یک قطره اشک بر گونه هایش سرازیر شد.
۳
آرشیو