کرامات شهدا / دست شفا بخش

کرامات شهدا / دست شفا بخش

نوید شاهد - خاطره ای از طیبه پسوندی (همسر شهید علی اصغر کلاته سیفری) در مورد همسرش که در خواب او می آید و با دستانش باعث شفای بیماری گواتر می شود.
کرامات شهدا / شفای یار

کرامات شهدا / شفای یار

نوید شاهد - خاطراه ای از محمود رفیعی در مورد رزمنده ای که شفای از کار افتادگی دستش را باوجود قطع امید پزشکان به واسطه شهید جواد صمیمی از آقا امام زمان(عج) گرفت.
کرامات شهدا / اعجاز عشق

کرامات شهدا / اعجاز عشق

نوید شاهد - خاطره ای از حسن ملک شاهکوئی در مورد شهیدی که واسطه ی شفای معجزه وار یک جراحت صعب العلاج می شود.
خاطرات یک آزاده در «روزگار آشنا»

خاطرات یک آزاده در «روزگار آشنا»

نوید شاهد - چند قدمی نرفته بودم که کابل یکی از سربازها، دور سر و پیشانی‌ام پیچید. لحظه‌ای دنیا ایستاد. خون توی تنم درجا زد و بالا نیامد. پخش زمین شدم. ویران و خسته از حال رفتم. نفهمیدم چقدر گذشت.
کرامات شهدا / مستجاب الدعوه

کرامات شهدا / مستجاب الدعوه

نوید شاهد - خاطره ای از حمید شفیعی در مورد شهیدی که در هر لحظه ای و برای هر چیزی که دعا می کرد به اجابت می رسید.
کرامات شهدا / هدیۀ عالم غیب

کرامات شهدا / هدیۀ عالم غیب

نوید شاهد - خاطره ای از صغری سلیمانی (مادر شهید) در مورد شهیدی که قبل از بدنیا آمدنش خبر شهادتش را به صورت نشانه ای در خواب به مادرش نشان می دهد.
۲
آرشیو